intro 211

1) Програма навчального візиту

2) Закон УкраїниПро оцінку впливу на довкіллявід 23 травня 2017 р. № 2059-VIII (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 29, ст.315)

3) Закон України Про стратегічну екологічну оцінкувід 20 березня 2018 року № 2354-VIII (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 16, ст.138)

4) Протокол “Про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті від 2003 р. (ратифіковано Законом України № 562-VIII від 01.07.2015; Офіційний вісник України від 28.07.2015 - 2015 р., № 57, стор. 32, стаття 1862, код акта 77760/2015)

5) Директива 2001/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2001 року “Про оцінку наслідків окремих планів та програм для довкілля”

6) Закон Республики Польша “О доступе к информации об окружающей среде и ее защите, участии общества в охране окружающей среды и об оценках воздействия на окружающую средуот 3 октября 2008 г. (Сборник Законов от 2013 г. поз. 1235, с поз. изм.) (ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z poźn. zm.)

7) Постановление Совета Министров Республики Польша “О проектах, которые могут оказывать значительное воздействие на окружающую среду от 9 ноября 2010 г. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, ze zm.)

8) Презентації Єжи Єндрошки до виступів присвячених оцінці впливу на довкілля та стратегічній екологічній оцінці (Вроцлав, 11 і 12 червня 2018 р.)

8.1) Міжнародні законодавчі рамки екологічних оцінок: концепція ОВД

8.2) Загальне введення в процедуру ОВД згідно Директиви з ОВД

8.3) Міжнародні законодавчі рамки стратегічної екологічної оцінки: розуміння концепції СЕО та роль Директиви ЄС з СЕО та протоколу СЕО ЄЕК ООН

8.4) Стратегічна екологічна оцінка в праві ЄС

8.5) Стратегічна екологічна оцінка в польському законодавстві

8.6) Оцінка впливу на довкілля у польському праві

9) Схеми, які використовував Єжи Єндрошка під час виступів у Вроцлаві 11 і 12 червня 2018 р.

10) Презентація “Rola regionalnych dyrekcji ochrony środowiska w procedurze oceny oddziaływania na środowisko” (Вроцлав, 12 червня 2018 р.)

http://wroclaw.rdos.gov.pl/kierownictwo:

10.1) Wojciech Rejman - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Войчех Рейман – регіональний директор з охорони довкілля у Вроцлаві
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu 
Ul. Kościuszki 82, 50-441 Wrocław 
tel.: +48 71 74-79-300
fax: +48 71 75-85-741
sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl

10.2) (представляла презентацію) Katarzyna Łapińska - Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu

Катажина Лапінська – заступник регіонального директора з охорони довкілля, регіональний консерватор природи у Вроцлаві
katarzyna.lapinska.wroclaw@rdos.gov.pl
wroclaw015@rdos.gov.pl
sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl

10.3) (представляла презентацію) Łucja Czarnomska-Kurowska - Główny Specjalista Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko (WOOŚ)

Луція Чарномська-Куровська - головний спеціаліст відділу оцінки впливу на навколишнє середовище           
tel.: +48 71 74-79-307
lucja.czarnomska-kurowska.wroclaw@rdos.gov.pl

11) (без презентації, Вроцлав, 13 червня 2018 р.)  Paweł Karpiński, Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnosłąskiego

Павел Карпiнській, заступник директора Департаменту охорони довкілля Маршала Воєводства Нижньої Сілезії
pawel.karpinski@dolnyslask.pl
karpinskip@o2.pl

12) Презентації Мulticonsult (Вроцлав, 13 червня 2018 р.) https://multiconsult-polska.com/

12.1) Оцінка впливу на довкілля

12.2) Стратегічна оцінка впливу на довкілля

Joanna Borzuchowska  Йоанна Божуховська
joanna.borzuchowska@multiconsultgroup.com

Piotr Poborski Пьотр Поборскі
piotr.poborski@multiconsultgroup.com

13)  Презентація “ОВД для великих інфраструктурних проектів - з точки зору екологічних консультантів» (Гданьськ, 14 червня 2018 р.) 

Monika Bednarśka Моніка Беднарська, Eko-konsult
mbednarska@ekokonsult.pl
Automatic Systems Engineering Sp. z o.o., ul. Narwicka 6, 80-557 Gdansk

14) Презентації Генерального директорату з охорони довкілля (Варшава, 15 червня 2018 р.)  Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 PL - 00-922 Warszawa

Зустріч вела: Dorota Toryfter-Szumańska, Naczelnik Wydziału do spraw Transgranicznych i Strategicznych Ocen Oddziaływania na Środowisko w Departamencie Ocen Oddziaływania na Środowisko Дорота Торіфтер-Шуманська, начальник відділу транскордонних та стратегічних оцінок впливу на довкілля в Департаменті оцінки впливу на  довкілля (dorota.szumanska@gdos.gov.pl)

14.1) Досвід Генерального директора з охорони довкілля у проведенні екологічної оцінки у сфері об'єктів, пов'язаних з ядерною енергетикою

14.2) Завдання Генерального директора у проведенні стратегічної екологічної оцінки

Представляла Joanna Przybyś Йоанна Пжибиш (Департамент оцінок впливу на довкілля) 
Joanna.Przybys@gdos.gov.pl

14.3) Оцінка впливу на довкілля у транскордонному контексті

15) Презентація “Реалізація транспортних проектів в рамках Операційної Програми Інфраструктура та Середовище”ація “Реалізація транспортних проектів в рамках Операційної Програми Інфраструктура та Середовище” (Варшава, 15 червня 2018 р.) 

Paulina Księżopolska, Główny Specjalista Wydziału ds. Ochrony Środowiska Departamentu Analiz Transportowych
Пауліна Ксієжопольська, головний спеціаліст відділу охорони довкілля Департаменту транспортного аналізу,
tel. (22) 262 05 86
pksiezopolska@cupt.gov.pl
Centrum Unijnych Projektów Transportowych, plac Europejski 2, 00-844 Warszawa
tel. +48 22 37 52 757, 22 262 05 00, fax (22) 262 05 01
www.cupt.gov.pl

16) Статті Вікторії Рачиньської:

-         Порівняння оцінки впливу на довкілля в українському та в польському законодавстві
-         Система органів охорони довкілля Республіки Польща

Підготовлено Вікторією Рачинською
Wiktoria Raczyńska <vikarachinskaya@gmail.com>;

Догори