Водна Рамкова Директива. Спільна стратегія впровадження Водної Рамкової Директиви (2000/60/ЄС)

Керівництво № 2. Ідентифікація/визначення водних тіл.

Керівництво № 4. Ідентифікація та присвоєння статусу істотно змінених та штучних водних тіл.

Керівництво № 5. Перехідні і прибережні води. Типологія, початкові умови і системи класифікації.

Керівництво № 7. Моніторинг відповідно до Водної Рамкової Директиви.

Керівництво № 10. Річки і озера— типологія, референційні умови і системи класифікації.

Керівництво № 15. Моніторинг підземних вод.

Керівництво № 18. Керівництво про оцінку стану підземних вод та оцінку трендів.

Керівництво № 19. Хімічний моніторинг поверхневих вод відповідно до Водної Рамкової Директиви.

Керівництво № 32. Щодо моніторингу біот (впровадження екологічного стандарту якості біоти згідно з Водною Рамковою Директивою).

Догори