Національний каталог біотопів України

Європейська інтеграція у сфері оцінки впливу на довкілля. Оцінка впливу на довкілля: міжнародні стандарти, досвід інших країн і передумови до запровадження нової моделі оцінки впливу на довкілля в Україні та її основні елементи

Європейська інтеграція у сфері оцінки впливу на довкілля. Нормативно-правова база у сфері оцінки впливу на довкілля

Європейська інтеграція у сфері оцінки впливу на довкілля. Методичні пекомендації з визначення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягяє включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, підготовки звіту про громадське обговорення та висновку з оцінки впливу на довкілля 

Наближення екологічного законодавства до права ЄС. Європейська інтеграція у сфері екологічної оцінки: ОВД та СЕО

Європейська інтеграція у сфері екологічної оцінки: ОВД та СЕО «Проекти законів по СЕО і ОВД = попередження забруднення та євроінтеграція»

Догори